Skip to main content

Zwangerschapskalender

5e week van de zwangerschap: de periode van onzekerheid is voorbij

De 5e week van de zwangerschap betekent voor u het begin van de tweede maand van uw zwangerschap. Drie weken geleden is het kind door de bevruchting ontstaan.

Grootte van de baby in de 5e week van de zwangerschap

In de vijfde week van de zwangerschap zal de groeiende baby op een echo via uw buik nog niet te zien zijn. Met een klein echotoestel via uw vagina is echter wel al een vruchtzak te zien, waarin het kleine wezentje zich thuis voelt en de volgende maanden zal uitgroeien tot een baby. Als u het kind goed zou kunnen zien, zou het te vergelijken zijn met een minuscuul sesamzaadje.

Ontwikkeling van de baby

De herhaaldelijk gedeelde eicel vormt in de 5e week van de zwangerschap een langwerpige streng. Hoewel alle menselijke kenmerken al aangemaakt zijn, is een menselijke vorm nog niet te herkennen. In deze week vindt de eerste en cruciaalste ontwikkeling plaats: de vorming van de hersenen.

Bovendien worden nu continu de eerste zenuwstrengen gevormd, die later alle processen in het lichaam zullen sturen. Deze zijn letterlijk van levensbelang, want zonder die zenuwstrengen is er geen leven mogelijk.

Bij een echografisch onderzoek op de 22e dag na de bevruchting – vanaf de 6e week van de zwangerschap – kunt u al de activiteit van het hart waarnemen. In dat stadium lijkt het wel alsof dat kleine mensje enkel uit een hart bestaat. Aanvankelijk is dat belangrijkste orgaan in verhouding erg groot. Het hart klopt dubbel zo snel als bij de moeder.

Wist u al dat de zuurstofuitwisseling tijdens de hele zwangerschap niet gebeurt via de longen, maar uitsluitend via de placenta? Pas bij zijn eerste ademhaling werken de longen van de baby zelfstandig.

Zo gaat het met de aanstaande mama in de 5e week van de zwangerschap

Na het uitblijven van de menstruatie en/of na een positieve zwangerschapstest gaat u best langs bij een gynaecoloog of vroedvrouw. Die voert nogmaals een test uit. De arts controleert of de eicel zich in de baarmoeder en niet in de eileider ingenesteld heeft. Zij of hij stelt een zogenoemde anamnese op: een overzicht van uw gezondheidstoestand tot nu toe.

Bij het eerste onderzoek krijgt u uw zwangerschapsboekje. Neem dat vanaf nu steeds mee. Hierin noteert uw gynaecoloog of vroedvrouw altijd de laatste ontwikkelingen en de huidige week van uw zwangerschap. Ook alle onderzoeken en resultaten van belangrijke bloedonderzoeken worden opgenomen, evenals uw bloeddruk en uw gewichtstoename. Aan de hand van die gegevens kunt u uw eigen gewichtscurve tekenen.

Kom meer te weten over de inhoud van uw zwangerschapsboekje.

Wist u dit al?

Een gynaecoloog of vroedvrouw stelt uw zwangerschap vast, noteert deze in het zwangerschapsboekje en voert alle voorziene onderzoeken uit. Zij controleren uw bloeddruk, gewicht, urine- en bloedwaarden, bepalen de positie en de grootte van uw kind en gaan na of de hartslag in orde is. U zult ook minstens driemaal een echo ondergaan.

Vaak voorkomende aanwijzingen en symptomen

Afmattende misselijkheid

Net op het moment dat een vrouw verneemt dat ze zwanger is, kunnen klachten zoals misselijkheid nog toenemen. Enerzijds is dat te wijten aan de grotere hoeveelheid hormonen (HCG), anderzijds aan de enorme emotionele druk die een zwangere vrouw in deze periode moet verwerken. Ontdek wat u aan die afmattende misselijkheid kunt doen.

Tip van een vroedvrouw

"Vaak vermindert de misselijkheid als u vaak kleine snacks eet, zoals zoute stengels, beschuit of pap. Als uw maag bezig is, neemt de misselijkheid iets af." Vroedvrouw, Dorothee Kutz

Hormonen op hol

Hormonen op hol

U zult uzelf – en zeker uw buik – nu aandachtiger bekijken. Vrouwen die zwanger wilden worden, zijn even verrast over dit wonder van de natuur als vrouwen, die onverwacht zwanger zijn. Ondanks de zorgen en verwarring bij dit nieuws verschaffen de zwangerschapshormonen u een overwegend vreugdevol gevoel. De aanstaande moeder heeft een stabiele gemoedstoestand nodig voor de veranderingen die eraan komen.

Gewichtstoename

De weegschaal geeft aan dat uw gewicht toeneemt. Uw lichaam slaat nu reserves op, die absoluut noodzakelijk zijn voor de zwangerschap, de bevalling en de vermoeiende periode na de geboorte. Het extra gewicht bestaat uit opgeslagen vetten, het vruchtwater, de placenta, uw borsten en het gewicht van het kind. Na verloop van tijd kunt u last hebben van waterophopingen, die ook bijdragen aan de gewichtstoename. In onze gewichtscurve-calculator kunt u nagaan of uw gewichtstoename binnen het aanbevolen bereik ligt.

Een overzicht van de beste tips

Plan samen met uw gynaecoloog of vroedvrouw de volgende afspraken voor de preventieve onderzoeken. Gun

Uzelf rust, want u heeft de komende periode veel energie nodig.

Vertel uw naasten openhartig over deze blije gebeurtenis, maar breng ook zorgen en angsten tijdig ter sprake, zodat u die uit de weg kunt ruimen.

Zorg zeker voor voldoende foliumzuur, liefst in de vorm van pillen.

Mogelijke vragen aan gynaecoloog of vroedvrouw

Geneesmiddelen en voedingssupplementen

Breng aan uw gynaecoloog of vroedvrouw op de hoogte van alle geneesmiddelen en voedingssupplementen die u momenteel inneemt. Zij zullen nagaan en overwegen of dat in de zwangerschap toegelaten is. Ook een teveel aan vitamines van bepaalde groepen kan nu schadelijk zijn. Voor zwangere vrouwen bestaan speciale supplementen, aangepast aan de behoefte aan voedingsstoffen en vitaminen tijdens een zwangerschap. Vraag advies over de supplementen die voor u in aanmerking komen.

Bijkomende onderzoeken bij klachten

Vraag aan uw gynaecoloog of vroedvrouw of een extra afspraak buiten de vastgelegde geplande onderzoeken zinvol is. Licht ook toe in welke mate deze zwangerschapskwalen zich voordoen. Overvloedig braken kan bijv. de elektrolytenbalans verstoren, met een tekort aan levensbelangrijke stoffen tot gevolg.

Info over de auteur

Juliane Jacke-Gerlitz is gediplomeerd verpleegkundige. Al meer dan 10 jaar geeft ze advies aan moeders, o.a. over borstvoeding. Momenteel werkt ze als medisch auteur en psychologisch adviseur. Juliane Jacke-Gerlitz is al 22 jaar getrouwd, moeder van acht kinderen en woont met haar gezin in het Duitse Halle.