Jodium voor de schildklier

Waarom is jodium zo belangrijk?

Jodium is bijzonder belangrijk voor de gehele stofwisseling van het lichaam en met name voor de schildklierhormonen. Deze regelen de energiehuishouding in het lichaam en zodoende zowel de lichamelijke als de geestelijke ontwikkeling. En uitgerekend deze hormonen hebben jodium nodig als ‘brandstof’. Bij een tekort aan jodium wordt de schildklier groter – zelfs zichtbaar tot het bekende kropgezwel, ook struma genoemd. Volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) behoort Duitsland ook nu nog tot de gebieden met jodiumtekort. Dat is nog altijd veel te weinig bekend, evenals het feit dat jodium zo belangrijk is voor de stofwisseling. Aangezien reeds vanaf de 12e week van de zwangerschap schildklierhormonen gevormd worden, is het des te belangrijker dat de toekomstige moeders letten op voldoende jodiuminname en niet alleen optimaal in hun eigen behoefte voorzien, maar er ook rekening mee houden dat ze door hun zwangerschap een hogere jodiumbehoefte hebben.

Goede bronnen van jodium

Over het algemeen is alles wat uit de zee komt, rijk aan jodium. Een portie kabeljauw van 200 g of 100 g koolvis levert de dagelijks benodigde 230 µg . Een andere bron van jodium is gejodeerd zout. Tijdens de zwangerschap en de borstvoeding wordt een voldoende inname van jodium dringend aanbevolen voor de gezondheid van uw kind. Een optimale jodiuminname is slechts mogelijk door gerichte voedingssupplementen

Gevolgen van een tekort

Een gebrek aan jodium tijdens de zwangerschap kan tot een gebrekkige lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind leiden. Maar dat is niet alles. Een jodiumtekort kan er ook toe leiden dat het kind later problemen heeft bij het horen en het spreken.