Motorische ontwikkeling

Hier vindt u een overzicht van de stappen in de motorische ontwikkeling welke zich in de eerste 12 levensmaanden voltrekken.

Vergeet echter niet dat ieder kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelt. Indien u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw baby, verzoeken wij u contact op te nemen met uw consultatiebureauarts of huisarts.

Leeftijd (ca.) Beweging    
Net na de geboorte Reflexen, d.w.z. onbewuste instinctieve reacties, zijn nog heel sterk. Wanneer u uw vinger uitsteekt naar de baby, pakt hij deze meteen beet. Wanneer u over zijn voetzool aait, kromt het voetje zich meteen als om iets vast te grijpen.    
3 Maanden Uw baby kan zijn hoofdje op heffen wanneer hij op zijn buik ligt. Eerst maar heel kort en moeizaam, maar hij houdt het steeds langer vol. Uw baby kan iets kort vasthouden.    
3-7 Maanden Uw baby begint zich te draaien: eerst naar zijn zij, dan van buik naar rug en dan van rug naar buik. Voorwerpen worden voor het eerst vastgehouden met beide handen, later opgepakt met één hand en doorgegeven naar de andere hand.    
7-10 Maanden Het is nu in elk geval tijd om het huis veilig te maken voor uw baby: uw kindje begint zelfstandig te bewegen (kruipen, schuiven), hij leert te gaan zitten zonder hulp. Kleine voorwerpen kunnen voor het eerst tussen duim en wijsvinger gepakt worden (schaargreep), later kan je baby ook, bijvoorbeeld een kruimel of draadje met de vingertoppen van de duim en wijsvinger pakken (pincetgreep).    
9-13 Maanden Uw baby kan zelfstandig zitten en vrij in de ruimte.    
9-15 Maanden Uw kindje leert zich op te trekken aan meubels en hierlangs te lopen, terwijl hij zich vasthoudt aan de meubels.    
9-20 Maanden Uw kindje kan zelfstandig lopen en ontdekt de wereld op twee benen.    

Uw baby leert kruipen, zitten en lopen zodra hij er klaar voor is. Er zijn ook kinderen die een ontwikkelingsstadium overslaan, zoals kruipen of schuiven, anderen ontwikkelen hun eigen manier van voortbewegen, bijvoorbeeld kronkelen of rollen.  

U kunt uw baby stimuleren in zijn motorische ontwikkeling, door hem veel mogelijkheden te bieden om te oefenen en ervaring op te doen. Leg je baby regelmatig op de speelmat en laat hem krachtig trappelen. Wissel, wanneer uw baby wakker is, buik- en rugligging. Voor een korte tijd kan uw baby ook enigszins rechtop in een draagzak.  

Maak in uw woning voldoende ruimte voor uw baby, door het wegnemen van mogelijke bronnen van gevaar. Zo kan uw kindje zich bewegen zonder beperkingen.