Duurzaamheid als bedrijfsfilosofie

Duurzaamheid is de balans tussen de drie dimensies van ecologie, economie en sociale aspecten.

Als we onze omgeving, ons sociaal leven en onze economie duurzaam maken, zijn we klaar voor de toekomst en verzekeren we de kansen van toekomstige generaties op een leefbaar bestaan. Wij handelen duurzaam als wat we doen voor altijd voortgezet kan worden, onder dezelfde omstandigheden.