HiPP’s richtlijnen voor duurzaamheid

De omvang van onze dagelijkse handelingen

HiPP houdt zich al lange tijd bezig met duurzaam beheer. Veel doelstellingen - met inbegrip van de biologische productie, CO2-neutrale productie representatieve berekening van de CO2-voetafdruk van producten, uitgebreide recycling, het verminderen van energiegebruik en hulpbronnen van elektriciteit, water, afval, verwarming, maatregelen voor de biodiversiteit en CRS – hebben we bereikt en zijn in 2009 samengevat in een systematisch duurzaamheid managementbeheer. De milieu-richtlijnen die we in 1995 geformuleerd hadden voor continue verbetering van het bedrijfs-milieumanifest, zijn uitgebreid tot de richtlijnen van duurzaamheid.

 1. Door het gebruik van milieuvriendelijke technologieën minimaliseert HiPP de schadelijke effecten.

 2. We monitoren, documenteren en evalueren continu de milieu-impact van het bedrijf. Mogelijke verbeteringen worden uitgevoerd binnen economisch aanvaardbare grenzen met de optimale technologie.

 3. Milieueffecten van nieuwe activiteiten, producten en processen, willen we tot een minimum beperken. Daarom beoordelen we altijd op voorhand de mogelijke milieueffecten.

 4. Ons doel is hulpbronnen te beschermen. Met dit in het achterhoofd geven we de voorkeur aan hernieuwbare hulpbronnen boven eindigende.

 5. Als 's werelds grootste verwerker van biologisch geproduceerde grondstoffen zijn we vast besloten om de hoeveelheid gebruikte grondstoffen voortdurend te verhogen.

 6. Voor de verpakkingsplanning schrijven we voor de hoeveelheid gebruikte materialen zo laag mogelijk te houden, met aandacht voor een maximaal aandeel van de secundaire en recyclebare materialen en alternatieven, zoals herbruikbare systemen, te ondersteunen.

 7. Bescherming van het milieu op het werk is alleen mogelijk door medewerking van de werknemers. Daarom bevorderen we bewustwording van duurzaamheid onder onze medewerkers door middel van informatie, opleiding en regelmatige scholingen.

 8. Klanten informeren we continu over hoe HiPP producten op een milieuvriendelijke manier gebruikt kunnen worden.

 9. We mengen ons in de dialoog met het publiek en suggesties zijn van groot belang. Wij informeren u regelmatig over milieubeschermingsprojecten en streven ernaar suggesties en verzoeken van de consument zo veel mogelijk uit te voeren.

 10. We zijn voortdurend in contact met de autoriteiten, onder meer om belasting van het milieu te verminderen of te voorkomen.

 11. Via een uitgebreid incident management, minimaliseren we het risico van ongevallen en de negatieve effecten op mens en milieu.

 12. Controlesystemen zorgen ervoor dat onze milieudoelstellingen worden gehaald, altijd gecontroleerd op de nieuwste inzichten en gecorrigeerd worden wanneer nodig.

 13. Naleving van de mensenrechten is bij HiPP net zo belangrijk als het verbod op kinder- en dwangarbeid, discriminatie, lijfstraffen, dwang en corruptie.

 14. Onderwijs en / of lidmaatschap van een vakbond wordt uitdrukkelijk toegestaan ​door HiPP. Toelagen, overuren en sociale voordelen komen overeen met de wettelijke of collectief overeengekomen minimumnormen, met het oog op vervulling van de basisbehoeften en om het besteedbaar inkomen van de werknemers veilig te stellen.

 15. We garanderen in ieder geval de wettelijke voorschriften voor veilig werken, bescherming van het milieu en de gezondheid en ondersteunen een voortdurende verbetering van de arbeidsomstandigheden.

 16. HiPP ondersteunt de bescherming van de biodiversiteit en het creëren van een duurzame leefbare toekomst.

 17. Zelfs leveranciers en dienstverleners zijn verplicht te voldoen aan deze richtlijnen, zowel in onze directe invloedsfeer, alsmede in de voor- en na-leveringstak (zoals leveranciers, logistieke medewerkers, afvalverwerking).