Skip to main content

Privacybeleid

Welkom op onze website hipp.nl en bedankt voor uw interesse in HiPP en onze producten. Vanzelfsprekend nemen we de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Daarom informeren we u graag over hoe uw persoonlijke gegevens door HiPP worden behandeld. De website hipp.nlwordt u aangeboden door HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Pfaffenhofen (hierna te noemen: HiPP).

HiPP verzamelt, verwerkt en slaat uw persoonlijke gegevens alleen op, wanneer dit is toegestaan op basis van wettelijke voorschriften, dan wel als u ons uw toestemming hebt gegeven om dit te doen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. We gebruiken deze gegevens om informatie te verstrekken over voeding, verzorging en ontwikkeling met betrekking tot uw kind en om producten en diensten te introduceren. Neem contact op met onze klantenservice wanneer u uw privacy rechten wilt uitoefenen (informatiecorrectie, verwijdering, beperking van verwerking of gegevensoverdracht). Uiteraard bent u ook welkom om contact op te nemen met de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende instantie is de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV te Den Haag te bereiken op 088 - 1805 250. Rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, van de EU Algemene verordening gegevensbescherming.

1. Gegevensverwerking

Er zijn twee manieren waarop we gegevens ontvangen: ofwel hebt u ze aan ons verstrekt of we hebben ze verzameld terwijl u onze services gebruikte.

1.1 Gegevens die u aan ons hebt verstrekt

Algemeen gesproken kunt u onze internetsite gewoon gebruiken zonder uw persoonlijke informatie direct aan ons door te geven. Als u van bepaalde diensten gebruik maakt, bijvoorbeeld de HiPP BabyClub, het abonnement op de nieuwsbrief of het contactformulier, zullen wij u om persoonlijke informatie vragen. Dit kan bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres of uw postadres zijn. Dit maakt de service in kwestie sneller en gebruiksvriendelijker. Sommige diensten kunnen niet worden geleverd zonder uw gegevensinvoer. Lees a.u.b. voor meer informatie over alle aangeboden diensten op hipp.nlparagraaf 2 van dit privacybeleid.

1.2 Gegevens die we ontvangen wanneer u onze diensten gebruikt

Sommige gegevens worden verzameld zodra u onze website bezoekt.

1.2.1 Protocolgegevens

De automatisch verzamelde gegevens omvatten de protocolgegevens van de webserver. Telkens wanneer u een pagina van onze online-diensten opent en wanneer u een bestand ophaalt, worden de aan dit proces gekoppelde toegangsgegevens opgeslagen in een protocolbestand op onze server. Elke dataset bestaat uit:

  • de pagina van waaruit de nieuwe pagina of het bestand werd opgevraagd
  • de naam van het gevraagde bestand of de pagina
  • de datum en tijd van het verzoek, of het verzoek succesvol was en het gebruik van de servercapaciteit op het moment van het verzoek
  • het overgedragen gegevensvolume
  • het IP-adres dat u door de provider is toegewezen
  • indien u zich aanmeldt met een gebruikersaccount, dan ook de aanmeldingsgegevens voor de relevante webservice
  • de klantdetectie (mobiele telefoon, desktop, enz.)
  • de user-agent

Dergelijke opgeslagen informatie wordt uitsluitend anoniem geëvalueerd voor statistische doeleinden.

1.2.2 Cookies

Cookies zijn kleine bestanden met een reeks tekens waarin bepaalde informatie ofwel gedecodeerd ofwel gecodeerd wordt opgeslagen. De server stuurt cookies naar uw computer waar ze worden opgeslagen. Ze dienen eerst om de computer te identificeren waarmee u de website hebt bezocht. Als u inlogt op een website, worden cookies gebruikt om de server te laten weten dat u zich heeft aangemeld en om te controleren of u bevoegd bent om de pagina te openen. Elke cookie heeft een vervaldatum, vanaf welke het zijn geldigheid verliest. Cookies maken het mogelijk om de bewegingen van een gebruiker van pagina naar pagina binnen de website en zelfs van website naar website bij te houden. Cookies kunnen de communicatie tussen onze server en uw computer verbeteren, waardoor het gebruik van de website veel comfortabeler wordt. Cookies kunnen niet alleen worden geleverd door de websitebeheerder, ze kunnen ook afkomstig zijn van externe providers. Uw browser biedt de mogelijkheid om de cookies op uw computer weer te geven, bestaande te verwijderen of de configuratie van uw computer zo in te stellen dat niet alle cookies op uw harde schijf worden opgeslagen of helemaal niet. Houd er rekening mee dat sommige functies (bijv. Inloggen) niet goed werken als u het accepteren van cookies uitschakelt.

Momenteel gebruiken we cookies op onze website voor de volgende doeleinden, die een goede werking garanderen:

Naam van cookies Functie van cookies
   
e-tracker cookies Detectie van terugkerende bezoekers; beschrijving onder 1.2.3.
Sessiecookies (HiPP BabyClub) Behoudt de inlogstatus van de gebruiker in de HiPP BabyClub tijdens het bezoek, om zo een hoog gebruikerscomfort te kunnen bieden voor de verschillende diensten van de website.
Sessiecookies (brestfeedingnote) Voorkomt dat de melding over borstvoeding opnieuw verschijnt tijdens het bezoek van de website, als de gebruiker heeft aangegeven niet langer te willen dat deze wordt weergegeven. Tot het einde van de sessie
Sessiecookies (footerBar-hidden) Voorkomt dat de FooterBar opnieuw verschijnt tijdens het bezoek van de website als de gebruiker deze heeft gesloten. Tot het einde van de sessie
Niet-persistente sessie cookies (cookie-disclaimer) Voorkomt dat de cookiemelding opnieuw verschijnt tijdens het bezoek van de website als de gebruiker deze heeft gesloten. Maximaal een jaar
Niet-persistente sessie cookies ((et_oi_v2) Slaat de intrekking of hernieuwde toestemming van de gebruiker op voor het volgen van etracker. Tot 50 jaar
   
De wettelijke basis voor de juiste verwerking van uw gegevens is art. 6 (1) f) AVG (belangenafweging, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om gebruikers van onze website aantrekkelijke inhoud en functionele diensten te bieden).  

1.2.3 e-tracker

Hipp.nl en de verwante subpagina's gebruiken technologieën die door etracker GmbH ("e-tracker") worden aangeboden om gegevens te verzamelen en op te slaan om de services van haar website te verbeteren. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om gebruikersprofielen onder een pseudoniem aan te maken. Voor dit doel kunnen tevens cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de cache van de lokale browser van de websitebezoeker. Cookies maken het mogelijk om de internetbrowser van een bezoeker te herkennen. De door de e-tracker-technologieën verzamelde gegevens zullen niet worden gebruikt om de persoonlijke identiteit van een websitebezoeker te bepalen en zullen niet worden gecompileerd met persoonlijke gegevens, dan wel met betrekking tot de persoon waarnaar door het pseudoniem wordt verwezen, tenzij dit met de persoon in kwestie afzonderlijk is overeengekomen. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment door de gebruiker worden ingetrokken met betrekking tot toekomstige diensten:

U ziet geen button? Deactiveer uw ad-blocker a.u.b. en laad deze website opnieuw.

1.2.4 Verdere tracking-services en -methoden

[...]

Open cookie-instellingen

2. Persoonlijke diensten

2.1 Contactformulier

Onze website bevat tevens een contactformulier, zodat u contact met ons kunt opnemen wanneer u wilt dat wij al uw vragen individueel beantwoorden. In elk geval zullen wij uw voor- en achternaam en uw e-mailadres registreren, zodat we contact met u kunnen opnemen. Als u ons uw telefoonnummer geeft, bellen we u ook graag terug om uw vragen te beantwoorden.

Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen; ze worden noch voor verkoopgesprekken noch anderszins voor promotiedoeleinden gebruikt. Indien u lid bent van de HiPP BabyClub, kunnen we uw contactgegevens desgewenst ook actualiseren.

We informeren u graag over alle gegevens die we over u hebben opgeslagen. Lees voor meer informatie de paragraaf "Informatie en contact".

2.2 HiPP BabyClub

U kunt zich aanmelden voor de HiPP BabyClub door een profiel van u en uw baby op hipp.nl te maken. Door lid te worden van de HiPP BabyClub, ontvangt u een aantal voordelen, bijvoorbeeld productmonsters en geschenken. Ga voor een actueel overzicht van diensten en voordelen naar de HiPP BabyClub-startpagina. Wanneer u zich voor het eerst registreert bij HiPP BabyClub, verzamelen wij uw naam- en adresgegevens om contact met u op te nemen. We zullen ook uw e-mailadres verzamelen, zodat we uw registratie kunnen verifiëren en u de nieuwsbrief en de brieven van uw ouders kunnen sturen. We zullen ook de naam en geboortedatum van uw kind verzamelen, omdat we u in het bijzonder ouderbrieven en productmonsters van ouders zullen toesturen. Zorg ervoor dat de gegevens in uw profiel, met name uw e-mail- en postadres, correct zijn, anders kunnen we u niet als ontvanger van onze voordelen opnemen.

Bovendien vragen wij u om bij het eerste registreren een gebruikersnaam op te geven. Als u wilt deelnemen aan onze interactieve aanbiedingen, wordt uw gebruikersnaam getoond om uw bijdrage aan te geven. De gebruikersnaam wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het beoordelen van producten. Uw bijdragen worden gepubliceerd onder uw gebruikersnaam en zijn zichtbaar voor andere bezoekers. Gebruik bij het kiezen van een gebruikersnaam niet uw echte naam als u niet wilt dat deze informatie openbaar wordt gemaakt. 

Als Clublid kun je deelnemen aan wedstrijden en prijstrekkingen. Houd voor deelname aan wedstrijden en prijstrekkingen rekening met onze gebruiksvoorwaarden en de toegangsvoorwaarden die u op de desbetreffende wedstrijdpagina vindt. In de context van een wedstrijd worden soms persoonlijke gegevens, zoals een privéfoto of een fotobeschrijving die u hebt ingediend, verzameld en gepubliceerd. In het geval van een fotowedstrijd worden de respectieve foto's met de toegevoegde opmerking van de gebruiker en de naam van het kind opgeslagen en gepubliceerd in de publiekelijk zichtbare galerij. 

Bovendien kunnen we de voornamen en eerste letters van hun achternamen of hun overeenkomstig gekozen gegevens op onze website publiceren. Sommige prijzen worden verstrekt door partnerbedrijven. Voor zover dat nodig is voor de inwisseling of levering van prijzen, verstrekken wij onze partners de relevante persoonlijke gegevens voor de verwerking van de wedstrijd of prijstrekking binnen de grenzen van een strikt gereguleerd contract voor de verwerking van ordergegevens. Dit kunnen uw naam, uw e-mailadres of postadres zijn die in uw Club-profiel zijn opgeslagen. Bij sommige wedstrijden of prijstrekkingen moet u bij binnenkomst extra taken uitvoeren, zoals een vriend aanbevelen of een puzzel oplossen. In dit geval registreren we of aan alle toegangsvoorwaarden is voldaan om een eerlijk verloop van de wedstrijd of prijstrekking mogelijk te maken en om te beschermen tegen misbruik van de technische functies.

Als clublid ontvangt u de brief van onze ouders, die u belangrijke informatie en tips geeft, op uw e-mailadres. Bovendien ontvangt u informatie over actuele producten en nieuws in de HiPP BabyClub-nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment uit de nieuwsbrief-mailinglijst in de context van HiPP BabyClub terugtrekken. Dit is het gemakkelijkst via de link in de nieuwsbrief of via uw klantprofiel, als u bent geregistreerd in HiPP BabyClub.

Als u geen productmonsters meer wilt ontvangen of uw HiPP BabyClub-lidmaatschap wilt beëindigen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

2.3 Nieuwsbrieven apart van de HiPP BabyClub

We bieden tevens de mogelijkheid om u aan te melden (of om af te melden) voor verdere nieuwsbrieven over onze producten. Voor registratie- en communicatiedoeleinden registreren we adres, de achternaam en de voornaam. Daarnaast registreren we uw e-mailadres, zodat wij uw aanmelding kunnen verifiëren en u de nieuwsbrief kunnen sturen.

We streven er steeds naar onze nieuwsbrief te verbeteren. Dit omvat bovendien de evaluatie van de verzonden nieuwsbrief, bijv. of het e-mailadres is bereikt, of de nieuwsbrief correct is geopend en op welke links is geklikt en of er automatische foutmeldingen zijn verschenen.

De gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt door HiPP. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

In het kader van uw registratie voor de nieuwsbrief, stemt u ook in met het omschreven gebruik van uw gegevens. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken en u kunt ook op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de nieuwsbrief, die naar u wordt verstuurd. Dit is het eenvoudigst indien u gewoon de link in de nieuwsbrief gebruikt, die ook een beschrijving bevat over hoe u zich kunt afmelden.

3. Social media

Onze pagina op de sociale mediaplatforms (Facebook) bieden u ook uitgebreide persoonlijke ondersteuning en de mogelijkheid om in contact blijven met ons. Deze sociale mediadiensten verzamelen ook persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld over het profiel dat u hebt gemaakt of via zogenaamde sociale plug-ins die zijn geïmplementeerd in webpagina's van derden.

Als u ons een verzoek stuurt met behulp van een van deze sociale mediaplatforms, zullen we het verzoek doorsturen naar de verantwoordelijke afdeling. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden en worden niet doorgestuurd naar derden.

Om via sociale media contact met ons op te nemen, moet u zich eerst bij deze diensten registreren. Voor dit doel zullen de bedrijven achter de betreffende dienst indien nodig persoonlijke gegevens registreren, opslaan en gebruiken. Wij hebben geen invloed op de aard, de omvang en de verwerking van dergelijke gegevens. Dit geldt ook voor alle afbeeldingen/video's die naar sociale media zijn ge-upload. Houd er rekening mee dat de rechten kunnen worden overgedragen aan de sociale mediadiensten. U vindt de details in de gebruiksvoorwaarden en in het privacybeleid van de respectievelijke aanbieder.


Dit zijn diensten die worden verleend door bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten:
Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Als u een webpagina van onze website opent die een dergelijke plug-in bevat, zal uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers van de corresponderende ondernemingen. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks naar uw browser verzonden en vervolgens geïntegreerd in de website. Wij hebben daarom geen invloed op de reikwijdte van de gegevens die de betreffende ondernemingen met behulp van dergelijke plug-ins registreren. De informatie die wij u daarom verstrekken, is gebaseerd op onze huidige kennis:

Door deze plug-ins te integreren, verkrijgen de genoemde bedrijven de informatie dat u bepaalde pagina's van ons internetaanbod hebt bezocht. Indien u al bent aangemeld bij een van de bovengenoemde bedrijven, kunnen deze uw bezoek aan het relevante account dat u bij hen hebt aangemaakt, toewijzen. Als u gebruik maakt van de plug-ins, stuurt uw browser de relevante informatie rechtstreeks naar het betreffende bedrijf waar deze is opgeslagen. Als u geen gebruikersaccount hebt bij een van de bovengenoemde bedrijven, bestaat er nog steeds een kans dat zij uw IP-adres kennen en opslaan.


Het kan dus niet worden uitgesloten dat elke bezoeker van onze website wordt gedetecteerd door de bovengenoemde ondernemingen, e.e.a. op basis van diens IP-adres en de URL die wordt geopend, zelfs als de bezoeker niet op de plug-ins klikt en ook niet met een gebruikersaccount geregistreerd is bij de genoemde onderneming(en).


Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door deze bedrijven, evenals over uw rechten en mogelijkheden in dit verband en welke instellingen uw privésfeer beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Google: http://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html

4. Speciale voorschriften voor fotowedstrijden

Gebruikers die foto's invoeren verklaren dat ze het onbeperkte gebruiksrecht op de afbeeldingen hebben en komen overeen dat ze online kunnen blijven voor de duur van de wedstrijd samen met de aanvullende gegevens die door de gebruiker worden verstrekt. Deelnemende gebruikers stemmen ermee in dat we de voornamen en eerste letters van hun achternamen of hun overeenkomstig gekozen gegevens kunnen publiceren; de gegevens van de winnaars kunnen worden doorgegeven aan de wedstrijdpartner om de prijzen te kunnen leveren. Derden zullen geen aanvullende gegevens ontvangen. De foto's mogen niet onethisch zijn, de afgebeelde personen op ongepaste wijze vertonen of op enigerlei wijze inbreuk maken op de huidige wetgeving. In het bijzonder zijn insinuerende, extremistische en aanstootgevende afbeeldingen van welke aard dan ook ten strengste verboden. De operator is niet verplicht om foto's te publiceren. Niet-naleving leidt tot onmiddellijke diskwalificatie van de gebruiker en, indien nodig, strafrechtelijke vervolging. Verdere rechten om de afbeeldingen te gebruiken worden niet gegeven en blijven volledig bij de gebruiker die ze heeft ingevoerd.

5. Contact

Gemachtigde gegevensbescherming namens de HiPP Group:

Dhr. A. Maier
E-mail: datenschutz(at)hipp.de
Georg-HiPP-Straße 7
85276 Pfaffenhofen

HiPP Klantenservice:
Telefoon: 088-543 7447
E-mai: info@hipp.nl