Vis uit duurzame visserij

Het snel uitsterven van soorten heeft de meest nadelige invloed op 80 procent van alle vissoorten. Om de zeeën te beschermen tegen overbevissing is HiPP overgegaan op 100 procent gecertificeerde milieuvriendelijke biologische of MSC-gecertificeerde goederen bij de keuze voor producten of in het bedrijfsrestaurant.

HiPP verwerkt alleen vis uit duurzame visserij. Dit betekent dat de vissers zoveel vis mogen nemen als kan aangroeien. De vangmethoden welke worden gebruikt, mogen niet schadelijk zijn voor het zee- milieu. De Marine Stewardship Council is een onafhankelijke, non-profit internationale organisatie voor de certificering van duurzame visserij. Onafhankelijke certificeerders controleren voortdurend of de visserij voldoet aan de hoge eisen van de MSC. De MSC-standaard garandeert dat de vangstmethoden van de vis, zowel de aanwas van de vis als zijn milieu sparen.