De Ehrensberger boerderij

Het HiPP-modelbedrijf voor Biologische Diversiteit

HiPP test op het afgelegen Ehrensberg milieumaatregelen voor de verbetering van de biodiversiteit. Het streven is om deze biologische boerderij te beheren tot 2015 als een model van duurzaamheid en effectief werken. De boerderij zal in de toekomst dienen als model voor HiPP producenten.

We willen laten zien hoe duurzaamheid en de bescherming van de biologische diversiteit kunnen worden geïntegreerd in de dagelijkse landbouw.

 

De boerderij

Het streves is om deze biologische boerderij te beheren als model voor duurzaam en effectief werken.

In de toekomst zal hij dienen als model voor HiPP producenten.

 

Bodemkwaliteit

Biologisch stro, steen-poeder, vaste mest en andere natuurlijke methoden verbeteren de bodemvruchtbaarheid.

 

Oude rassen

Oude rassen, zoals de Originele Braunvieh (hiervan zijn er slechts 500 in Beieren over), zorgen voor genetische diversiteit.

 

Ecosystemen

Er worden nieuwe leefgebieden gecreëerd door bosweiden, bomenrijen, windschermhagen (bijvoorbeeld voor de bedreigde grauwe klauwier), hagen van sprokkelhout, wortelstokken en bloemstroken lang akkerranden en in de weilanden.

Landbouwplannen en verzamelen van wetenschappelijke gegevens

De natuurlijk bepalende factoren voor de lokatie van biologische boerderijen en het land zijn concrete voorstellen van maatregelen voor de verbetering van de bio-diversiteit en het natuurbehoud. In dit project werken we samen met Bioland, de TU München en TU Hannover evenals de Beierse Raad voor de vogelbescherming.

Oude rassen op de boerderij

Om de biodiversiteit te vergroten, vinden zeldzame oude rassen een thuis op de boerderij: oorspronkelijk Braunvieh, waarvan er nog slechts 500 dieren in Beieren zijn, Skudden-schapen (momenteel 1000 dieren in Duitsland) en het oude kippenras Appenzeller Spitzhauben.

Drie elementen van duurzame landbouw in de Ehrensberger Boerderij: het oude ras op een weiland, beplanting aan de rand van het veld met dood hout en natuurlijke beschutting voor de dieren in een beukenbos.

Leefgebied voor bedreigde diersoorten op de "Rode Lijst"

De originele Braunvieh wordt "ernstig bedreigd", aldus de Rode Lijst van bedreigde boerderijdiersoorten. Op de Ehrensberger boerderij, het proefproject van HiPP voor duurzame landbouw, wordt dit ras op de juiste wijze gehouden. De originele Braunvieh komt van de zogenaamde "Torfrind" welke al meer dan 2000 jaar geleden bij de bergmeren graasden.

Samen met de Beierse Raad voor de vogelbescherming, Bayern (LBV) zijn op de Ehrensberger boerderij diverse projecten uitgevoerd voor de herïntroductie van bijvoorbeeld, de fazant, de kerkuil, de geelbuikvuurpad en de voorn.

De Grauwe Klauwier is een belangrijke soort voor een intact ecosysteem. Door intensieve landbouw ontbreekt het de vogels meer en meer aan heggen en struiken als een natuurlijke omgeving. Hij behoort nu tot een van de bedreigde diersoorten. De zeldzame vogel wordt vooral gekenmerkt doordat hij zijn prooi op doornen spiest. Volgens het volksgeloof, verzamelt hij altijd negen insecten voordat hij eet. HiPP creëert op de Ehrensberger boerderij en door initiatieven van stagiaires nieuwe leefgebieden voor de Grauwe Klauwier gemaakt door hagen van sprokkelhout (takken en twijgen) aan de rand van het veld.

Toevluchtsoord voor bedreigde dieren

Een insectenhotel en zandhagedissenonderdak zijn ontworpen ter compensatie van het gebrek aan natuurlijke schuilplaatsen voor deze dieren. Ook nestkasten werden verspreid in de tuin gezet, omdat er een gebrek is aan natuurlijke schuilplaatsen voor kleine uilen, spreeuwen, huiszwaluwen, mussen, mezen, haviken en vleermuizen.

Deze nestkasten van natuurlijke boomstammen moeten torenvalken of bosuilen een broedplaats bieden. Tegenwoordig is het helaas gebruikelijk om de bossen vrij te houden van sprokkelhout (natuurlijke broedplaatsen van vele vogels). Daarom is een nestkast aangeboden als alternatief.

Veel mensen kunnen waarschijnlijk leven zonder honing - maar niet zonder bijen. De insecten maken niet alleen het zoete beleg voor op brood, maar ze bestuiven vooral bloemen. Daarmee zorgen ze voor het bestaan van planten en zorgen voor een goede oogst van de boeren. Zonder deze dieren is bijvoorbeeld de fruitoogst in gevaar. Als bijen sterven of ziek zijn, gaat dit ons allemaal aan. Daarom is HiPP ook betrokken bij het behoud van de natuurlijke habitats door middel van projecten voor de biologische diversiteit– ook voor bijen. De Ehrensberger boerderij is nu ook de thuisbasis van zes bijenvolken, opgericht als antwoord op de dramatische bijensterfte.

In de conventionele landbouw, worden de velden en weiden beplant tot aan de rand van de bossen. Om bio-diversiteit en duurzaamheid te ondersteunen planten we wilde hagen van dood hout en inheemse wilde bloemen. Deze bieden dieren een leefgebied, biedt het vee bescherming tegen wind en vermindert bodemerosie.

Verbetering van de bodemkwaliteit

Met betrekking tot de verbetering van de vruchtbaarheid van de grond worden verschillende werkwijzen getest in het modelproject, zoals steengruis voor het binden van ammonia, vaste mest bemesting en andere natuurlijke methoden. Ook maatregelen ter  ondersteuning van de gezondheid van dieren, zoals effectieve micro-organismen of biologisch stro als nest worden gebruikt.

Nieuwe ecosystemen maken

Nieuwe ecosystemen zoals bomenrijen, beschermende hagen (bijvoorbeeld voor de grauwe klauwier) hagen van sprokkelhout, wortelstokken en bloeiende stroken langs akkerranden en in de weilanden zijn gemaakt om habitats te bieden voor reptielen, vogels, kleine zoogdieren en insecten. Het principe van hagen van sprokkelhout is niet om hagen te bouwen door middel van planten, maar om gemaakt te worden door de wind en door zaadvlucht. Deze takken, twijgen en stokken zijn losjes gestapeld als muur, dat op zijn beurt dient om de jongere planten te beschermen. De voordelen van dergelijke constructies zijn, aan de ene kant, de lage bouwkosten en, anderzijds, het los gestapelde dode hout biedt een onmiddelijke habitat aan talrijke zeldzame soorten.