"Biodiversity in Good Company"

Verenigd in de wereldgemeenschap

HiPP is aangesteld als lid van het Business and Biodiversity Initiative, welke in het leven geroepen werd in 2008 op de VN-Conferentie van de verdragsstaten inzake biologische diversiteit. "Biodiversiteit in Good Company" is een vereniging van bedrijven die samen opkomen voor de bescherming van de biodiversiteit - in het belang van het bedrijfsleven en de samenleving.

Zij hebben zich verbonden met de "Mission Statement"  en een "Leadership verklaring" om de bescherming van de biodiversiteit te integreren als onderdeel van de bedrijfsvoering. Door het ondertekenen van de "Verklaring Leadership” volgen nu meer dan 40 bedrijven de eis om biodiversiteit te verankeren als onderdeel van de bedrijfsvoering. Een belangrijke bijdrage voor Fair Trade werd gedaan in het protocol van de VN –Species-Protection-Conference 2010 in Nagoya, Japan. Het bepaalt onder andere duidelijke richtlijnen, zoals hoe de inkomsten uit het gebruik van biologische grondstoffen eerlijk verdeeld moeten worden tussen de gebruikers en de landen van herkomst.

HiPP is betrokken bij thema’s als duurzaamheid en biodiversiteit in verschillende projectverbanden. We werken regelmatig samen met NGO's en verenigingen, zoals de AOEL (Vereniging van Organic Food Producers), B.A.U.M (Duitse vereniging voor Milieubeheer), de WNF, de BUND, de Duitse ring voor Natuurbehoud, Greenpeace, Bund Naturschutz Bayern, Bioland, Naturland en diverse wetenschappelijke instellingen.