Bedrijfsfilosofie & Ethiekmanagement

De onderneming HiPP staat al meer dan vijf decennia voor een bewuste en gevoelige benadering van de thema's natuur, mens en economie. Zo staat Claus HiPP persoonlijk garant voor de kwaliteit van elk product uit zijn bedrijf.

De afgelopen jaren is er een toenemende discussie over de algemene morele achteruitgang in de samenleving. In de geglobaliseerde economie spreekt men steeds meer de toenemende zorg uit over de impact van kortstondig winstbejag. Gebrek aan verantwoordelijkheid jegens medewerkers en het ontbreken van ethiek en morele waarden in het bedrijfsleven worden ook terugkerende thema’s.

Ons bedrijf, dat zich bewust is van de Christelijke traditie, heeft deze ontwikkeling als kans gezien om in 1999 een intern integriteitsbeleid te voeren om deze opvattingen actief te bestrijden.