Spraakontwikkeling

Hier vindt u een overzicht van de verschillende stappen in de spraakontwikkeling van baby's.

Vergeet echter niet dat ieder kinder zich in zijn eigen tempo ontwikkelt. Indien u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw baby, verzoeken wij u contact op te nemen met uw consultatiebureauarts of huisarts

Leeftijd (ca.) Spraakbegrip Spraakontwikkeling
0-1 Maand Uw baby kan aan het geluid van uw stem uw humeur herkennen Huilen
2-3 Maanden   Piepen, gorgelen
ab 3 Maanden Uw baby geeft “antwoord” wanneer u tegen hem praat Lachen, het uitproberen van de stem door vocaal-achtige klanken, gepiep, gefluister
7-9 Maanden Kan differentiëren tussen verschillende zinnen (vraag, opdracht etc.); uw kind antwoord met verschillende tonen en geluiden Brabbelen, een-lettergreep klank, daarna verdubbeling van de klank “da-da”
9-13 Maanden Uw kind begrijpt eenvoudige vragen (“ geef me dat autootje”); schudt zijn hoofd als “nee” Eerste woordjes, lettergrepen verdubbelen met betekenis: “ mama”, “papa”
8-20 Maanden   Woordenschat van 50-200 woorden
20-24 Maanden   2-woordzinnen “Felix moe”
2½ Jaar   Ongevormde meerwoordzinnen; zelf-naamgeving met "ik"
3 Jaar Uw kind kan een kort verhaal volgen Sterke stijging van de woordenschat De tweede vraag leeftijd (wie, hoe, wat, waarom)
4 Jaar   Alle klanken kunnen correct worden uitgesproken (uitgezonderd s, sh)

U kunt uw kind in zijn taalontwikkeling ondersteunen door zoveel mogelijk met hem te spreken. Vertel hem verhalen, kijk samen naar prentenboeken en praat samen over wat u ziet en hoort en wat u doet. Luister aandachtig naar uw kindje en laat hem uitspreken.

Beantwoord alle vragen van uw kind, zelfs als ze soms niet willen eindigen. Corrigeer uw kind niet, als hij een fout maakt in de uitspraak, maar herhaal de zin terloops in de juiste vorm  ("Bal tapot." - "Ja, de bal is kapot”.)