Milieubalans-output

Recycling

Door consistente afvalscheiding wordt meer dan 97% van al het afval gerecycled.

Jaarlijkse CO₂-besparingspotentieel bij HiPP

Vanwege een uitgebreid scala aan maatregelen, wordt de jaarlijkse emissie van HiPP aanzienlijk verminderd:

De aansluiting op de gemeentelijke biomassa verwarmingsinstallatie, de productie van energie door middel van zonne-energie en biogasinstallaties, het verkrijgen van "groene" energie uit waterkrachtcentrales alsmede het omschakelen naar milieuvriendelijke technologieën, hebben ertoe geleid dat de CO2-uitstoot in 2011 ten opzichte van 2000 met bijna 90% per ton product is verminderd.

Installatie CO2-besparingen in 2013 ten opzichte van 2000
Biomassa warmtekrachtcentrale 9.846 ton
Elektriciteit uit 100% Waterkracht 4.170 ton
Totale besparing 14.016 ton