Motoriek & spraak

Hoe verloopt de normale motorische ontwikkeling en spraakontwikkeling van een baby?

Motorische ontwikkeling

Hier vindt u een een overzicht van de verschillende stappen in de spraak- en taalontwikkeling van baby’s…    

verder...

Spraak- en taalontwikkeling

Hier vindt u een een overzicht van de verschillende stappen in de spraak- en taalontwikkeling van baby’s…

verder...