Gewichtstoename

Een algemene uitspraak is niet mogelijk

Sommige genieten ervan dat ze tijdens de zwangerschap zonder scrupules en met een gerust geweten wat dikker mogen worden. Anderen vragen zich af hoeveel kilo ze mogen bijkomen, wat 'normaal' is. Het is echter niet mogelijk hierover een algemene uitspraak te doen.

Een vrouw die voor de zwangerschap eerder mager was, kan gerust wat bijkomen. Vrouwen die voordien al iets zwaarder waren, moeten erop letten dat ze niet te veel bijkomen.

Belangrijk is een evenwichtige voeding

Normaal gezien neemt de energiebehoefte pas vanaf de 4e maand van de zwangerschap toe met ca. 250 kcal. De behoefte aan belangrijke vitamines en mineralen neemt echter al toe vanaf het begin van de zwangerschap. Daarom moet er tijdens de hele zwangerschap en ook nog tijdens de borstvoeding aandacht besteed worden aan een evenwichtige voeding. Raadpleeg hiervoor onze informatie over de verhoogde behoefte aan voedingsstoffen tijdens de zwangerschap.

Houd de weegschaal in het oog

Veel vrouwen hebben in de eerste drie maanden last van ochtendmisselijkheid en braken, wat de kans op een te grote gewichtstoename verkleint. Sommige vrouwen verliezen in deze periode zelfs een paar pondjes. Nog belangrijker dan de totale gewichtstoename is het verloop van de gewichtstoename. Daarom is het belangrijk uw gewicht in het oog te houden. ‘Normaal’ is een gewichtstoename van 11 – 16 kg over de gehele zwangerschap bij vrouwen met gemiddelde BMI (Body Mass Index) .

Maar niet overdrijven

Wie te veel naar de weegschaal kijkt, doet zichzelf geen plezier. Ten slotte controleert de gynaecoloog uw gewicht bij elk routineonderzoek. Hij zal inschatten of u goed zit met uw gewichtstoename. Zowel een te grote als een te kleine gewichtstoename kan tot complicaties leiden.

Het tweede trimester van de zwangerschap

In het tweede trimester van de zwangerschap bedraagt de wekelijkse gewichtstoename zo'n 250-300 gram. Vanaf de zesde maand mag het een pond per week zijn. Kort voor de geboorte kan de energiebehoefte ook weer dalen aangezien u nog maar weinig beweging krijgt. Maar ook hier geldt weer dat de benodigde hoeveelheid energie sterk verschilt van vrouw tot vrouw.

Absoluut taboe tijdens de zwangerschap is een dieet!

Indien u al te veel woog voor de zwangerschap, mag u nu niet proberen af te vallen. Daardoor zou u de voedingsstoffentoevoer van uw baby in het gedrang kunnen brengen. Bovendien belanden bij een dieet – net als bij het roken – veel schadelijke stoffen in de bloedsomloop en zodoende ook bij uw ongeboren kind.

Gewichtstoename

Week van de zwangerschap Gewichtstoename
1e-16e week + ca. 2 kg
17e-22e week + ca. 2 kg
23e-26e week + ca. 2 kg
27e-39e week + 500g per week