Skip to main content

Over de herkomst

De biologische aardappelen van HiPP hebben een gematigd klimaat nodig, idealiter zonder lange droge en regenachtige periodes. Ze groeien vooral goed op gezonde, losse bodems die geen stenen bevatten. Ook voor de biologische aardappelen van HiPP is een goed op elkaar afgestemde vruchtwisseling doorslaggevend. Onze bioboeren houden consequent een teeltonderbreking van minimaal 5 jaar aan, zodat de bodem en de planten gezond blijven. Om voldoende hoeveelheden en de beste kwaliteit te garanderen, worden onze aardappelen op verschillende in Duitsland, Oosterijk, Polen, Hongarije, Tsjechië, en Slovakije geteeld.