Skip to main content

ARA

De afkorting ARA staat voor "arachidonzuur", een meervoudig onverzadigd vetzuur met een lange keten dat tot de klasse van de omega 6-vetzuren behoort. In der Moedermelk bevat van nature omega 6-vetzuren. Het gehalte hiervan is sterk afhankelijk van wat de moeder eet. Om ervoor te zorgen dat zuigelingen die geen borstvoeding krijgen deze levensbelangrijke vetzuren ook binnenkrijgen, wordt ARA toegevoegd aan zuigelingenvoeding, bijvoorbeeld in de vorm van plantaardige oliën (bijvoorbeeld van Mortierella alpina).