Skip to main content

HiPP-fruit uit grasland met fruitbomen

Grasland met fruitbomen is essentieel voor de biodiversiteit. Op dit moment zijn er nog slechts enkele miljoen bomen. Grasland met fruitbomen behoort tot de meest bedreigde biotopen in Europa en staat daarom op de Rode Lijst.

Het is een ideale omgeving voor vogels, muizen, egels, mossen, korstmossen, kevers en bedreigde insectensoorten. Bovendien is het een goede voedingsbodem voor vlinders, bijen, hommels en andere insecten.

In Europese graslanden met fruitbomen zijn meer dan 5.000 dieren- en plantensoorten en meer dan 3.000 fruitsoorten te vinden.