De Ehrensberger boerderij

Het HiPP-modelbedrijf voor Biologische Diversiteit

 

HiPP test op het afgelegen Ehrensberg milieumaatregelen voor de verbetering van de biodiversiteit. Het streven is om deze biologische boerderij te beheren tot 2015 als een model van duurzaamheid en effectief werken. De boerderij zal in de toekomst dienen als model voor HIPP producenten.

We willen laten zien hoe duurzaamheid en de bescherming van de biologische diversiteit kunnen worden geïntegreerd in de dagelijkse landbouw.

Landbouwplannen en verzamelen van wetenschappelijke gegevens

De natuurlijk bepalende factoren voor de lokatie van biologische boerderijen en het land zijn concrete voorstellen van maatregelen voor de verbetering van de bio-diversiteit en het natuurbehoud. In dit project werken we samen met Bioland, de TU München en TU Hannover evenals de Beierse Raad voor de vogelbescherming.

Oude rassen op de boerderij

Om de biodiversiteit te vergroten, vinden zeldzame oude rassen een thuis op de boerderij: oorspronkelijk Braunvieh, waarvan er nog slechts 500 dieren in Beieren zijn, Skudden-schapen (momenteel 1000 dieren in Duitsland) en het oude kippenras Appenzeller Spitzhauben.

Drie elementen van duurzame landbouw in de Ehrensberger Boerderij: het oude ras op een weiland, beplanting aan de rand van het veld met dood hout en natuurlijke beschutting voor de dieren in een beukenbos.

Leefgebied voor bedreigde diersoorten op de "Rode Lijst"

De originele Braunvieh wordt "ernstig bedreigd", aldus de Rode Lijst van bedreigde boerderijdiersoorten. Op de Ehrensberger boerderij, het proefproject van HiPP voor duurzame landbouw, wordt dit ras op de juiste wijze gehouden. De originele Braunvieh komt van de zogenaamde "Torfrind" welke al meer dan 2000 jaar geleden bij de bergmeren graasden.

Samen met de Beierse Raad voor de vogelbescherming, Bayern (LBV) zijn op de Ehrensberger boerderij diverse projecten uitgevoerd voor de herïntroductie van bijvoorbeeld, de fazant, de kerkuil, de geelbuikvuurpad en de voorn.

De Grauwe Klauwier is een belangrijke soort voor een intact ecosysteem. Door intensieve landbouw ontbreekt het de vogels meer en meer aan heggen en struiken als een natuurlijke omgeving. Hij behoort nu tot een van de bedreigde diersoorten. De zeldzame vogel wordt vooral gekenmerkt doordat hij zijn prooi op doornen spiest. Volgens het volksgeloof, verzamelt hij altijd negen insecten voordat hij eet. HiPP creëert op de Ehrensberger boerderij en door initiatieven van stagiaires nieuwe leefgebieden voor de Grauwe Klauwier gemaakt door hagen van sprokkelhout (takken en twijgen) aan de rand van het veld.

Toevluchtsoord voor bedreigde dieren

Een insectenhotel en zandhagedissenonderdak zijn ontworpen ter compensatie van het gebrek aan natuurlijke schuilplaatsen voor deze dieren. Ook nestkasten werden verspreid in de tuin gezet, omdat er een gebrek is aan natuurlijke schuilplaatsen voor kleine uilen, spreeuwen, huiszwaluwen, mussen, mezen, haviken en vleermuizen.

Deze nestkasten van natuurlijke boomstammen moeten torenvalken of bosuilen een broedplaats bieden. Tegenwoordig is het helaas gebruikelijk om de bossen vrij te houden van sprokkelhout (natuurlijke broedplaatsen van vele vogels). Daarom is een nestkast aangeboden als alternatief.